82 13 10 66 Man - fre   Kl.  10-17

N – Ord med “N” i dit boligkøb

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
 • Nabohøring
  Naboerne har krav på at blive hørt hvis dit byggeri kræver dispensation fra byggeloven, planloven, bygningsreglementet eller lokalplanen. I disse sager skal kommunen nemlig orientere naboerne om det påtænkte byggeri, sådan at de får mulighed for at komme med deres mening om byggeriet over for kommunen. Herefter vil kommune tage stilling til om der skal gives en dispensation eller ej.
 • Nedkonvertering
  Omlægning af lån til en lavere rente kaldes for nedkonvertering. Det vil sige at lånet udskiftes med et nyt lån med en lavere rente, herved falder den månedlige ydelse. Private kan med fordel nedkonvertere deres realkreditlån hvis renten ændre sig. Andelsboligforeninger kan ligeledes nedkonvertere deres lån hvis renten ændre sig. Jo større realkreditlån - jo mindre skal renten ændre sig for at en nedkonvertering kan betale sig.
 • NemID
  NemID er en fælles log-in-løsning til danske netbanker og offentlige hjemmesider. NemID bruges også i stigende omfang af private virksomheder, f.eks. når boligraadgiver.dk indhenter underskrift på en købsaftale eller andre dokumenter.
 • Nettoprovenu
  Nettoprovenuet er det beløb der bliver tilbage, når alle udgifter til ejendomsmægleren er betalt, alle lån i ejendommen er indfriet og alle rapporter er betalt.
 • Nettoydelse
  Nettoydelsen er det beløb køber betaler i terminsydelse når fradragsværdien af renteudgifterne er trukket fra.
 • Nominel rente
  Den nominelle rente er den pålydende rente på dit realkreditlån eller banklån.
 • Nominel værdi
  Den nominelle værdi af en obligation er lig med obligationens pålydende værdi, dvs. uafhængig af kursen på obligationen.
 • Nutidsværdi
  Nutidsværdi er et beregnet tal, der viser summen af alle fremtidige ydelser på eksempelvis et lån omregnet til dagens priser. Der tages således højde for inflation / rente.