82 13 10 66 Man - fre   Kl.  10-17

O – Ord med “O” i dit boligkøb

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
 • Obligation
  En obligation er et værdipapir, der giver en låntager mulighed for at hente kapital. Ejeren af en obligation er långiver, mens udstederen er låntager. Eksempelvis udsteder staten løbende obligationer (statsobligationer). Køber du en sådan obligationer er du långiver - mens staten er låntager.
 • Obligationslån
  Et obligationslån er et lån baseret på obligationer. Hvis du ved boligkøb har behov for at låne penge, kan du henvende dig til din bank eller dit realkreditinstituttet. Hvis banken eller realkreditinstituttet kan godkende dig som låntager (med pant i din nye ejendom), så låner banken eller realkreditinstituttet dig i princippet nogle obligationer. Obligationerne sælger du via Københavns Fondsbørs til en investor (som derved er långiver) - og bytter derved obligationerne om til penge. I praksis er det banken eller realkreditinstituttet der gør det hele for dig.
 • Offentlig ejendomsværdi
  Den offentlige ejendomsvurdering er en vurdering af alle landets faste ejendomme. Tidligere foretog det offentlig en vurdering hvert andet år - men siden 2011 har vurderingerne være suspenderet. Der forventes nye ejendomsvurderinger i 2019. Ejendomsvurderingen bruges til at beregne din ejendomsskat og ejendomsværdiskat.
 • Omprioritering (omlægning af lån)
  Omprioritering er at indfri et realkreditlån samtidig med, at der optages et nyt realkreditlån.
 • Omprioriteringsklausul
  En regel i et pantebrev der bestemmer, at pantebrevet respekterer optagelse af nye lån mod, at et eventuelt overskud fra det nye lån bruges til at tilbagebetale dette lån/pantebrev.
 • Opkonvertering
  Opkonvertering er det modsatte af nedkonvertering. Omlægning af obligationslån til en højere rente kaldes således for opkonvertering. Det vil sige, at lånet udskiftes med et nyt obligationslån med en højere rente. Fordelen ved en opkonvertering er, at låntageren indfrier et lån med lave rente og dermed lav kurs - til et obligationslån med højere rente og højere kurs opnår en kursgevinst. Låntageren får dermed et lån med lavere restgæld, mod at betale et højere rente.
 • Oplysningspligt
  Sælger af en ejendom har pligt til at oplyse køber om alle relevante forhold ved den faste ejendom. Det kaldes sælgers "loyale oplysningspligt".
 • Opsigelsesvarsel
  Et realkreditlån kan indfries inden det udløber. I vilkårene for lånet fremgår det dog, at lånet skal opsige inden for en vis frist. Hvis du eksempelvis ønsker at indfri dit obligationslån, skal du opsige lånet senest 2 måneder (5 måneder hvis det er et gammelt lån) før næste termin. Gør du dette, kan du indfri lånet til kurs 100 - uden differencerenter (se i ordbogen om differencerenter).