82 13 10 66 Man - fre   Kl.  10-17

S – Ord med “S” i dit boligkøb

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
 • Samtidighedsgrundsætningen
  Samtidighedsgrundsætningen findes i Købeloven. Samtidighedsgrundsætningen slår fast, at køber er pligtig til at betale for varen, i det øjeblik han modtager varen. Udgangspunktet er dermed, at ydelserne skal udveksles samtidigt.
 • Separation
  Hvis du og din ægtefælle ikke længere ønsker at være gift, har I hver især ret til at blive separeret. Separationen er en slags prøveperiode, hvor I skal finde ud af, om I ønsker at genoptage ægteskabet, eller om I ønsker at blive skilt.
 • Separationsbevilling
  Dokument udstedt af statsamtet. Dokumentet fastslår, at ægtefællers samliv før en skilsmisse ophæves, hvorved de fleste af ægteskabets retsvirkninger bortfalder.
 • Skilsmisse
  Skilsmisse er ophævelse af et tidligere indgået ægteskab eller registreret partnerskab. Skilsmisse (eller opløsning af ægteskabet) er den endelige afslutning af en ægteskabet.
 • Skøde
  Et skøde er det endelige dokument i en ejendomshandel. Af skødet fremgår navn på køber og sælger, overtagelsesdagen samt købesummen.
 • Sælgeransvarsforsikring
  Sælgeransvarsforsikringen beskytter dig som sælger mod krav, som ellers ikke vil være dækket af købers ejerskifteforsikring.
 • Sælgeromkostninger
  Udgifter, som skal betales i forbindelse med salg af din ejendom. Af købsaftale fremgår det hvilke omkostninger der eventuelt skal deles mellem køber og sælger. Sælgeromkostningerne drejer sig primært om salær til ejendomsmægleren, udgifter til rapporter, betaling af fotograf, dokumentomkostninger samt betaling af andel af ejerskifteforsikring.
 • Syn og skøn
  Syn og skøn er et bevis i sagen. Retten anmoder en fagperson - en skønsmand - om at besvare nogle spørgsmål. Den fagkyndige foretager en undersøgelse af det, som sagen drejer sig om. Derefter laver han/hun en skriftlig besvarelse af de spørgsmål, som retten har stillet. Det hedder en syn- og skønserklæring. Man kan kun afholde syn og skøn, hvis en af parterne ønsker det. Parterne skal selv betale udgiften til syn og skøn. Udgifterne til syn og skøn kan være meget store.
 • Syns- og skønsmand
  Syn og skøn er et bevis i sagen. Retten anmoder en fagperson - en skønsmand - om at besvare nogle spørgsmål. Den fagkyndige foretager en undersøgelse af det, som sagen drejer sig om. Derefter laver han/hun en skriftlig besvarelse af de spørgsmål, som retten har stillet. Det hedder en syn- og skønserklæring.