82 13 10 66 Man - fre   Kl.  10-17

T – Ord med “T” i dit boligkøb

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
 • Testamente
  Testamente er en viljeserklæring, hvorved en person bestemmer, hvordan der skal disponeres over de ejendele, som han eller hun efterlader sig ved sin død. Et testamente er gældende, selvom det ikke er meddelt den, der er betænkt i testamentet.
 • Tilpasset løsøre
  Der gælder særlige regler for tilpasset løsøre. Løsøre der er særligt tilpasset - eller integreret i andelsboligen kan angives som ‘Tilpasset løsøre’. Denne form for løsøre betragtes som en forbedring af andelsboligen og ikke kan fravælges i forbindelse med køb af andelsbolig. Tilpasset løsøre er eksempelvis fastmonterede skabe (fremstillet efter mål), væg til væg tæpper eller lignende.
 • Tingbog
  En tingbog er den del af det danske tinglysningssystem, hvor ejerskab af fast ejendom er opført.
 • Tinglysning
  Tinglysning kan være en betingelse for, at en rettighed er gyldig. Tinglysning er en offentlig registrering af: Rettigheder over en fast ejendom, f.eks. ejendomsret (skøder), pant (pantebreve mv.), retsforfølgning (udlæg, konkurs mv.) og begrænsede rettigheder over en ejendom (byrder, servitutter mv.).
 • Tinglysningsretten
  Tinglysningsretten er den danske domstol, der har ansvaret for tinglysningen i Danmark. Domstolen er beliggende i Hobro.